Strona o najcenniejszym zasobie naszej planety.

Elementarz Świata Wody

Specjalizacja w danej dziedzinie powoduje, że czasami zapominamy mówić do innych ludzkim językiem. Zapominamy także, że wyspecjalizowaliśmy się w danej dziedzinie i to co dla nas jest fundamentem dla innych może być czarną magią. Dlatego w popularyzacji nauki ważna jest edukacja od podstaw, ale językiem zrozumiałym dla wszystkich. Z tego powodu uruchomiłem cykl wpisów dotyczących procesów i zależności rządzących światem wody, które w warunkach naturalnych powinny regulować przede wszystkim jakość wody, co w kontekście dominującej tematyki poruszanej na blogu jest ważne dla Czytelników ze związanych zawodowo z zasobami wody.

Poniżej lista wpisów cyklu w kolejności ich ukazywania się.

  1. Zależności pomiędzy organizmami wodnymi a zakwity zbiorników.
  2. Obieg azotu i fosforu w wodzie – spirala nutrientów
  3. Obieg azotu i fosforu – jak usunąć te pierwiastki z wody?
  4. Bo do tanga trzeba dwojga. Azot i fosfor a zakwity wody.
  5. Kiedy zanieczyszczenie staje się zanieczyszczeniem?
  6. Bakterie coli w wodzie kranowej i na kąpielisku.
  7. Czy Polska ma tyle wody co Egipt?
  8. Indywidualne wybory w codziennym oszczędzaniu wody.
  9. Co to jest ślad wodny? Kiedy woda jest zużywana?
  10. OK Gugl, gdzie mogę zbadać wodę ??
%d bloggers like this: