Strona o najcenniejszym zasobie naszej planety.

O nas

Jesteśmy grupą pasjonatów, którzy chcą dzielić się swoją wodną wiedzą. Portal skupia naukowców i ekspertów z różnych dziedzin związanych z zasobami wody. Poniżej znajdziecie krótkie informacje o każdym z autorów.

Sebastian Szklarek – w 2017 roku założyłem Świat Wody, bo chciałem, aby “tajemna” wiedza z publikacji naukowych mogła ujrzeć światło dzienne i przysłużyć się dbaniu o wspólne dobro jakim niewątpliwie jest woda. W 2011 roku skończyłem studia magisterskie z ochrony środowiska na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. W tym samym roku rozpocząłem studia doktoranckie, które w 2017 roku w pierwszy dzień wiosny zakończyły się udaną obroną. Pracuję w Polskiej Akademii Nauk i zawodowo zajmuję się głównie jakością wód. Od 2013 roku byłem współautorem kilku opracowań dotyczących gospodarowania wodą w Polsce. Jestem pasjonatem i obserwatorem przyrody od wczesnego dzieciństwa. Prywatnie mąż i ojciec, amator biegania, miłośnik planszówek i “emerytowany” oszczepnik. Wszystkie moje teksty na blogu tutaj. Więcej o moim życiu zawodowym znajdziecie tutaj

Paweł Cieślar – absolwent Politechniki Śląskiej, mgr inż. w zakresie specjalizacji: Technologia Wody i Ścieków. Pracownik Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. zatrudniony na stanowisku Specjalista ds. produkcji wody. 15 lat doświadczenia w pracy w laboratorium badania wody.
Studia podyplomowe: – Organizacja i Akredytacja Laboratoriów – Systemy Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę.
Zaangażowany w kwestie technologii uzdatniania wód, jakości wody do spożycia oraz zarządzanie ryzykiem w dostawach wody. Pasjonat Beskidu Śląskiego, turystyki i gwary. Wszystkie moje teksty na blogu tutaj. Więcej o mojej aktywności znajdziecie tutaj.

Justyna Kobos – jestem absolwentką biologii na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego, w 2007 roku uzyskałam tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie Oceanologii na Wydziale Oceanografii i Geografii UG. Od 2003 roku pracuję w Instytucie Oceanografii WOIG UG, jako st. specjalista w Zakładzie Biotechnologii Morskiej. Ponadto, ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych w ramach projektu „Kompetencje dla współpracy nauki i biznesu” oraz uczestniczyłam w projekcie „Kobieta Matką Wynalazków” – „Komercjalizacja Badań Naukowych”. W pracy naukowej zajmuję się badaniem fitoplanktonu w wodach morskich i śródlądowych (ze szczególnym uwzględnieniem toksycznych gatunków). Ponadto, izoluję ze środowiska i prowadzę hodowle szczepów mikroglonów i cyjanobakterii kolekcji CCNP (Culture Collection of Northern Poland). Jestem członkiem eksperckiej grupy badaczy fitoplanktonu krajów nadbałtyckich PEG HELCOM, międzynarodowej grupy badaczy dynamiki zakwitów szkodliwych glonów WGHABD ICES, Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Polskiego Towarzystwa Fykologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, a od stycznia b.r. zostałam przewodniczącą Oddziału Morskiego PTH.

Chętnie prowadzę szkolenia,  warsztaty oraz konsultacje naukowe na temat ryzyka związanego z występowaniem potencjalnie toksycznych sinic zarówno dla pracowników inspektoratów ochrony środowiska, WSSE i PSSE jak i dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką, np. podczas różnych popularnonaukowych wydarzeń organizowanych m.in. w Centrum Eksperyment czy festiwalach i piknikach naukowych. Prywatnie jestem żoną, mamą oraz miłośniczką podróży i zumby. Wszystkie moje teksty na blogu tutaj. Więcej o moim życiu zawodowym znajdziecie tutaj.

Jacek Zalewski – Dyrektor w RetencjaPL, wiele lat zarządzał projektami w międzynarodowej firmie inżynierskiej. Jego pasją jest gospodarka wodna i łączenie w interdyscyplinarnych inżynierskich projektach potrzeb człowieka, warunków środowiska i możliwości ekonomicznych. Mocno zaangażowany w promocję zrównoważonego podejścia do zarządzania systemami odwodnienia, zielono-niebieskiej infrastruktury i retencji. Autor wytycznych i katalogów ukierunkowanych na projektowanie miast przyjaznych dla mieszkańców i odpornych na zmiany klimatu. Praktyk, z dwudziestoletnim doświadczeniem współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego i przedsiębiorstwami wod-kan. Z wykształcenia hydrotechnik i technolog wody i ścieków, ukończył Politechnikę Krakowską. Wszystkie moje teksty dostępne pod tym linkiem.

Krzysztof Okrasiński – absolwent studiów ochrony środowiska i inżynierii środowiska. Specjalista w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko z praktyką w stosowaniu przepisów z tej dziedziny nabytą podczas pracy w organach administracji publicznej oraz w działalności konsultingowej dla przedsiębiorstw, podmiotów publicznych i organizacji branżowych. Autor dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w tym: raporty i prognozy OOŚ, opinie biegłego, koreferaty), które były opracowane na zlecenie podmiotów gospodarczych, administracji publicznej oraz organizacji branżowych. Powołany na funkcję eksperta w dziedzinie oceny projektów aplikujących o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pod kątem zgodności z przepisami o ochronie środowiska. Biegły sądowy z zakresu ochrony środowiska. Uczestnik prac towarzyszących przygotowaniu krajowych dokumentów strategicznych z dziedziny gospodarki wodnej (m.in. planów gospodarowania wodami). Wszystkie moje teksty dostępne pod tym linkiem.

Prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski. Ekolog wód, hydrobiolog, ichtiolog. Ekolog wód płynących. W szczególności zajmujący się wpływem antropogenicznym na funkcjonowanie wód płynących i stojących, głównie zagrożonych gatunków ryb i bezkręgowców. Specjalista w zakresie transportu żywej materii organicznej w rzekach. Podczas realizacji zadań projektu będzie brał udział w poborze prób, prowadzeniu zajęć terenowych, laboratoryjnych i wykładów, a także eksponowania wyników monitoringu i prowadzenia wykładów podczas okazyjnych spotkań.

Przewodniczący Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Szczecinie. Przewodniczący Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego.

Organizator cyklicznej konferencji naukowej “Funkcjonowanie i ochrona wód płynących – PotamON”. Promotor proekologicznych rozwiązań w gospodarowaniu wodami. Członek i przewodniczący rządowych i samorządowych gremiów doradczych i jednostek z zakresu  ochrony przyrody i środowiska. Kierownik Katedry Hydrobiologii i Dyrektor Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. 

 


%d bloggers like this: