Strona o najcenniejszym zasobie naszej planety.

Sebastian Szklarek – aktywności

Projekty naukowo-badawcze, raporty, opracowania i ekspertyzy oraz instytucje z którymi współpracowałem

Dorobek naukowy – publikacje w czasopismach, rozdziały w książka itp.

Dorobek naukowy – wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Wypowiedzi w mediach

Moje Wodne Webinary.

%d