Strona o najcenniejszym zasobie naszej planety.

Dorobek naukowy – publikacje

Zalewski, M., Kiedrzyńska, E.,Wagner, I., Izydorczyk, K., Mankiewicz-Boczek, J., Jurczak, T., Krauze, K., Frankiewicz, P., Godlewska, M., Wojtal-Frankiewicz, A., Łapińska, M., Urbaniak, M., Bednarek, A., Kaczkowski, Z., Gągała, I., Serwecińska, L., Szklarek, S., Włodarczyk-Marciniak, R., Nájera, A. F., Mierzejewska, E., Połatyńska-Rudnicka, M., Belka, K., Jarosiewicz, P. 2021. Ecohydrology and adaptation to global change. Ecohydrology & Hydrobiology, in press.

Szklarek, S., Kiedrzyńska, E., Kiedrzyński, M., Mankiewicz-Boczek, J., Mitsch, W.J., Zalewski, M. 2021. Comparing ecotoxicological and physicochemical indicators of municipal wastewater effluent and river water quality in a Baltic Sea catchment in Poland. ECOLOGICAL INDICATORS, 126.

Nájera, A. F., Serwecińska, L., Szklarek, S., Mankiewicz-Boczek, J. 2021. Seasonal and spatial changes of N-transforming microbial communities in sequential sedimentation-biofiltration systems-Influence of system design and environmental conditions. International Biodeterioration & Biodegradation, 159, 105203.

Harnisz, M., Kiedrzyńska, E., Kiedrzyński, M., Korzenieska, E., Czatzkowska, M., Koniuszewska, I., Jóźwik, A., Szklarek, S., Niestępski, S., Zalewski. M., 2020. The impact of WWTP size and sampling season on the prevalence of antibiotic resistance genes in wastewater and the river system. Science of The Total Environment. 140466.

Nájera, A.F., Serwecińska, L.,Szklarek, S., Mankiewicz-Boczek, J. 2020. Characterization and comparison of microbial communities in sequential sedimentation-biofiltration systems for removal of nutrients in urban rivers. Ecological Engineering,  149: 105796

Czatzkowska, M., Harnisz, M., Kiedrzyńska, E., Kiedrzyński, M., Koniuszewska, I., Korzeniewska, E., Szklarek, S., Zalewski, M. 2020. Catchment scale analysis of occurrence of antibiotic resistance genes in treated wastewater. Ecohydrology and Hydrobiology 20(1):12-20.

Szklarek, S., Wagner, I., Jurczak, T., Zalewski, M. 2018. Sequential Sedimentation-Biofiltration System for the purification of a small urban river (the Sokolowka, Lodz) supplied by stormwater. Journal of Environmental Management 205: 201-208.

Jurczak, I. Wagner, Z. Kaczkowski, S. Szklarek, M. Zalewski. 2018. Hybrid system for the purification of street stormwater runoff supplying urban recreation reservoirs. Ecological Engineering 110: 67–77.

Bednarek, S. Szklarek, K. Dziedziczak, B. Kowalski, M. Zalewski. 2016. The use of chemically treated organic recycling materials for the enhancement of freshwater purification. Polish Journal of Environmental Studies, 25(5): 1847-1855.

Szklarek, M. Stolarska, I. Wagner, J. Mankiewicz-Boczek. 2015. The microbiotest battery as an important component in the assessment of snowmelt toxicity in urban watercourses – preliminary studies. Environmental Monitoring and Assessment, 187: 16

Wagner, I., Stolarska, M., Szklarek, S., Zalewski, M. 2014. Koncepcja zagospodarowania dolin rzecznych na obszarach zurbanizowanych z uwzględnieniem zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi na przykładzie Łodzi. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Bednarek, S. Szklarek, M. Zalewski. 2014. Nitrogen pollution removal from areas of intensive farming – comparison of various denitrification biotechnologies. Ecohydrology & Hydrobiology, 14(2): 132-141.

Szklarek. 2013. Woda deszczowa w miastach – szansą na powiększenie użytkowych zasobów wodnych? [w:] Podstawy Biotechnologii Środowiskowej – trendy, badania, implementacje. Tom V. (red.) Węgrzyn, A. Gliwice

Z. Negussie, M. Urbaniak, S. Szklarek, K. Lont, I. Gągała, M. Zalewski. 2012. Efficiency analysis of two sequential biofiltration systems in Poland and Ethiopia – the pilot study. Ecohydrology & Hydrobiology, 12(4): 271-285

A. Bednarek, S. Szklarek. 2012. Application of denitrification walls for the reduction of N pollution originating from rural areas of intensive agriculture [w:] Adaptation of ecohydrological system solutions and biotechnologies for Africa, (red.) Zalewski, M. i Urbaniak M., Łódź

%d bloggers like this: