Strona o najcenniejszym zasobie naszej planety.

WODNE MAPY i BAZY

W 2019 roku wielu z Was pomogło mi w tworzeniu mapy apeli (zakazów) o ograniczenie zużycia wody wodociągowej, ale nie ja jeden tworzę Wodne Mapy. Postanowiłem to zebrać wszystko w jednym miejscu. Jeśli wiecie o jakieś mapie, a nie ma jej na liście poniżej to dajcie znać.

  • MAPA apeli (zakazów) o ograniczenie zużycia wody wodociągowej – mapa, którą tworzę od 2019 – zacząłem po sytuacji w Skierniewicach. Każdego roku, gdy przychodzą cieplejsze dni i braki opadów, wielu masowo zaczyna podlewać trawniki i przydomowe ogrody – powoduje to spadki ciśnienia w sieci wodociągowej i problemy w normalnym użytkowaniu wody. Mapa dostępna pod linkiem: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1wEJUpVpQbWri3qGbKlPjZuYYSE8QkSoQ&usp=sharing
  • MAPA PRZEGRÓD NA RZEKACH – w ramach międzynarodowego projektu AMBER (tutaj o projekcie) stworzona aplikację przy pomocy której możemy pomóc stworzyć światową mapę barier. Więcej o aplikacji tutaj.
  • MAPA MIEJSC SPRZYJAJĄCYCH RETENCJI – Woda jest cenna! Chwytajmy deszcz! Zatrzymajmy wodę w gruncie! Policzmy ile wody zatrzymujemy zanim trafi ona do rzek? Na tej mapie chcemy zamieszczać informacje o zbiornikach, stawach czy oczkach wodnych, które nie powstają przez przegradzanie rzek i strumieni. Szczegóły tutaj.
  • MAPA SIEDLISK BOBROWYCH – tworzona przez Stowarzyszenie Nasz Bóbr. Wystarczy wypełnić formularz – najlepiej zrobić zdjęcia wcześniej. Szczegóły tutaj.
  • SZUKAMY RAKÓW! – Sprawa jest prosta. Rejestrujemy aparatami wszelkie ślady obecności raków jak ich szczątki, wylinki żywe lub martwe osobniki. Zebrane dane pozwolą na opracowanie aktualnego rozmieszczenia raków w Polsce, które nadal jest słabo poznane. Od ostatniej większej inwentaryzacji raków minęło ponad pół wieku. Od tego czasu znacznie zmieniła się sytuacja występujących w Polsce raków, głównie ich rozmieszczenie. Szczegóły na blogu Małe rzeki.

  • MAPA MIEJSC SPRZYJAJĄCYCH RETENCJI – tworzona przez Fundację Sendzimira, która realizuje różnorodne instalacje bazujące na rozwiązaniach opartych na przyrodzie (ang. nature-based solutions) sprzyjające zwiększaniu retencji krajobrazowej (ogrody deszczowe, niecki retencyjne, ronda infiltrujące, łąki kwietne, wysepki oczyszczające wodę itp.). Większość robią w formie warsztatowej, angażując mieszkańców, szkoły, przedszkola itp. Wszystkie ich realizacje umieszczane są na Mapie miejsc sprzyjających retencji.
  • ZIELONE ŚCIANY I DACHY – mapa tworzona przez Polskie Stowarzyszenie Dachów Zielonych na której pokazywane są tylko realizacje członków stowarzyszenia

%d bloggers like this: