Strona o najcenniejszym zasobie naszej planety.

Justyna Kobos – aktywności

WYKSZTAŁCENIE i DOŚWIADCZENIE NAUKOWE

2012/2013 – Roczne Studia Podyplomowe: Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych; Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND”, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30.11.2007 – Publiczna obrona doktoratu pt. „Charakterystyka toksycznych gatunków cyjanobakterii występujących w wodach Zatoki Gdańskiej i wybranych jeziorach zlewni Raduni” Promotor: prof. dr hab. Marcin Pliński, Instytut Oceanografii UG, Gdynia;

 1. 01.12.2020-08.01.2021– ProfTest SYKE PHYTO 14/2020 – uczestnictwo w międzynarodowej interkalibracji analizy fitoplanktonu organizowanej przez SYKO (Helsinki, Finlandia) w ramach współpracy z PEG HELCOM.
 2. 20-24.04.2020; Annual Meeting of the Phytoplankton Expert Group (PEG); Workshop and Training Course of HELCOM Phytoplankton Expert Group (PEG) – on-line
 3. 03-06.03.2020; ICES-IOC Working Group on Harmful Algal Bloom Dynamics (WGHABD), IO PAN Sopot – IO UG Gdynia
 4. 08-12.04.2019; Workshop and Training Course of HELCOM Phytoplankton Expert Group (PEG), Daugavpils (Łotwa)
 5. 02-05.04.2019;  Meeting ICES Working Group Harmful Algae Bloom Dynamic (WG-HABD), NIVA, Oslo (Norwegia)
 6. 25-28.04.2017; Meeting: ICES Working Group Harmful Algae Bloom Dynamic (ICES WG HABD) Helisinki, Finlandia
 7. 19-22.04.2016; Meeting: ICES Working Group Harmful Algae Bloom Dynamic (ICES WG HABD) Ifremer, Brest, France
 8. 11-13.05.2015; CYANOCOST and NETLAKE Training School 2015 “From A to Z: Methods for a successful multi-lake survey of cyanobacteria”; Evian-Les-Bains, Francja
 9. 13-17.04.2015; Meeting: ICES Working Group Harmful Algae Bloom Dynamic (ICES WG HABD) Lizbona, Portugalia
 10. 07-09.10.2014; Workshop: Methodological alignment and harmonization of phytoplankton biovolume estimation for the marine monitoring. CEN/TC 230 – Mandate M/424 Development or Improvement of Standards in Support of the Water Framework Directive – WP 7: Guidance on the estimation of algal biovolume in combination with German Federal Environmental Agency (UBA) Berlin, Niemcy
 11. 12-16.05.2014; Workshop and Training Course of the HELCOM Phytoplankton Expert Group, Helsinki, Finlandia
 12. 26-28.11.2013; Workshop: Methodological alignment and harmonization of phytoplankton biovolume estimation for the marine monitoring; AquaEcology, Berlin, Niemcy
 13. 08-12.04.2013; Workshop and Training Course of the HELCOM Phytoplankton Expert Group, Gdynia,
 14. 22.03.2013; Projektowanie i optymalizacja reakcji PCR – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni
 15. 05-08.11.2012; Biology Centre of AS CR, Institute of Hydrobiology, Laboratory of Phytoplankton Ecology w Czeskich Budziejowicach; konsultacje naukowe z dr Eliska Zapamelowa; Czechy
 16. 10.-11. 2013; Uczestnictwo w projekcie „Kobieta Matką Wynalazków” – „Komercjalizacja Badań Naukowych” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, II edycja, Warszawa-Olsztyn
 17. 23-27.04.2012; Workshop and Training Course of the HELCOM Phytoplankton Expert Group, Kłajpeda, Litwa
 18. 20-22.02.2012; Finnish Environment Institute (SYKE) w Helsinkach, konsultacje naukowe z dr Sanna Suikkanen; Helsinki, Finlandia
 19. 14.-26.11.2010; Baltic Sea Phytoplankton Identification Course; Nordic Marine Academy Awarded;  Tvärminne Zoological Station; Uniwersytet w Helsinkach, Hanko peninsula, Finlandia;
 20. 14.06-18.06.2010 – XIV-ta Międzynarodowa Ekologiczna Szkoła Letnia „Warsztaty Bruzdnicowe”, organizator: Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 21. 18.11.2009 – GIS warsztaty: krótki kurs wykorzystywania GIS w realizacji projektu; Międzynarodowy Dzień Geograficznych Systemów Informacyjnych; Gdynia, Instytut Oceanografii
 22. 29.06-03.07.2009 – XVIII-ta Międzynarodowa Ekologiczna Szkoła Letnia „Warsztaty Zielenicowe” prof. Frantiska Hindaka, organizator: Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 23. 12.03–18.03.2006 – tygodniowy staż w Zakładzie Chemii Stosowanej i Mikrobiologii, Biocentrum Viikki, na Uniwersytecie w Helsinkach (Finlandia) w ramach grantu promotorskiego (KBN 0603/P04/2005/29)
 24. 30.10–13.11.2005 –2 tygodniowy staż w Zakładzie Chemii Stosowanej i Mikrobiologii, Biocentrum Viikki, na Uniwersytecie w Helsinkach (Finlandia) w ramach Centrum Doskonałości BALTDER (WP3);
 25. 02-03. 2003 – staż naukowy na Uniwersytecie Karl von Ossetzky w Oldenburgu (Niemcy) w ramach działalności Centrum Doskonałości BALTDER w harmonogramie prac WP3 – „Harmful phytoplankton blooms: causes and consequences”.
 26. 06.2002 – kurs „Technika PCR i jej zastosowanie” organizowany przez DNA-Gdańsk przy udziale pracowników Katedry Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej oraz we współpracy z A&A Biotechnology,

PUBLIKACJE (artykuły naukowe, raporty i rozdziały w książkach)

 1. Karlson, B.; Andersen, P.; Arneborg, L.; Cembella, A.; Eikrem, W.; John, U.; West, J. J.; Klemm, K.; Kobos, J.; Lehtinen, S.; Lundholm, N.; Mazur-Marzec, H.; Naustvoll, L.; Poelman, M.; Provoost, P.; De Rijcke, M.; Suikkanen, S.  Harmful algal blooms and their effects in coastal seas of Northern Europe. Harmful Algae, 2021, 102, 101989.  https://doi.org/10.1016/j.hal.2021.101989 
 2. Kobos J.; Błaszczyk, A.; Mazur-Marzec, H. Poland: National Report 2017-2019 [in:] ICES. 2021. Joint ICES/IOC Working Group on Harmful Algal Bloom Dynamics (WGHABD; outputs from 2020 meeting). ICES Scientific Reports. 3:71. 63-64.  https://doi.org/10.17895/ices.pub.8225
 3. Olofsson M., Suikkanen S., Kobos J., Wasmund N., Karlson B., 2020, Basin-specific changes in filamentous cyanobacteria community composition across four decades in the Baltic Sea. Harmful Algae 2020, 91, 101685. https://doi.org/10.1016/j.hal.2019.101685
 4. Krajewska M., Szymczak-Żyła M., Kobos J., Witak M., Kowalewska G., 2019, Canthaxanthin in recent sediments as an indicator of heterocystous cyanobacteria in coastal waters. Oceanologia, 61(1), 78-88. https://doi.org/10.1016/j.oceano.2 8.07.002  
 5. Mantzouki E.,  Campbell J., van Loon E., […], Kobos J., Mazur-Marzec H. et al., 2018. A  European  Multi  Lake  Survey  dataset  of  environmental  variables, phytoplankton pigmentss and cyanotoxins. Scientific Data 5: 180226; DOI 10.1038/sdata.2018.226,  https://www.nature.com/articles/sdata2018226.pdf
 6. Mantzouki E.,  M., Lürling M., Fastner J., […], Kobos J., Mazur-Marzec H. et al., 2018. Temperature Effects Explain Continental Scale Distribution of Cyanobacterial Toxins.  Toxins, 10, 156; http://www.mdpi.com/2072-6651/10/4/156
 7. Kobos J., Nawrocka L., 2018, Fitoplankton Zalewu Wiślanego [w:] Zalew Wiślany red. J. Bolałek, 2018, Wydawnictwo: 241-251.
 8. Błaszczyk A., Kobos J., 2018. Toksyny produkowane przez cyjanobakterie występujące w Zalewie Wiślanym [w:] red. Bolałek J., Zalew Wiślany. Wydawnictwo PWN; 376-382.
 9. Bełdowska M., Kobos J., 2018, The variability of Hg concentration and composition of marine phytoplankton. J. Environ Sci Pollut Res (2018). 25, 30366-30374;  https://doi.org/10.1007/s11356-018-2948-4  
 10. Bełdowska M., Zgrundo A., Kobos J., 2018, Mercury in the Diatoms of Various Ecological Formations. Water, Air & Soil Pollution, 229:168 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11270-018-3814-1
 11. Kruk M., Kobos J., Nawrocka L., Parszuto K., 2018, Positive and negative feedback loops in nutrient phytoplankton interactions related to climate dynamics factors in a shallow temperate estuary (Vistula Lagoon, southern Baltic). Journal of Marine Systems 180: 49-58. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924796317302592
 12. Bełdowska M., Saniewska D., Gębka K., Kwasigroch U., Korejwo E., Kobos J., 2018, Simple screening technique for determination of adsorber and absorber mercury in particulate matter in atmospheric and aquatic environment. Talanta 182: 340-347. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914018300870   
 13. Pawelec A.J., Sapota M.R., Kobos J., 2018, The effect of algal blooms on fish in their inshore nursery grounds in the Gulf of Gdańsk. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom.  98 (Special Issues 1): 97-104. DOI: 10.1017/S0025314517001606 https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-marine-biological-association-of-the-united-kingdom/article/effect-of-algal-blooms-on-fish-in-their-inshore-nursery-grounds-in-the-gulf-of-gdansk/8B1F053E5D30B892714DF3DE63B64E21
 14. Kokociński M., Gągała I., Jasser I., Karosienė J., Kasperovičienė J., Kobos J., Koreinienė J., Soininen J., Szczurowska A., Woszczyk M., Mankiewicz-Boczek J., 2017, Distribution of invasive Cylindrospermopsis raciborskii in the East-Central Europe is driven by climatic and local environmental variables. FEMS Microbiology Ecology Vol. 93, No. 4 doi: 10.1093/femsec/fix035 https://academic.oup.com/femsec/article/3064889/Distribution-of-invasive-Cylindrospermopsis
 15. Napiórkowska-Krzebietke A., Kobos J., 2016, Assessment of the cell biovolume of phytoplankton widespread in coastal and inland water bodies. Water Research 104:532-546  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135416306169?via%3Dihub
 16. Bełdowska M., Kobos J., 2016, Mercury concentration in phytoplankton in response to warming of an autumn – winter season. Environmental Pollution 215: 38-47. Doi: 10.1016/j.envpol.2016.05.002; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749116303797
 17. Kobos J., Bełdowska M., 2016, Rtęć w fitoplanktonie Zatoki Puckiej. Monografia pod red. Falkowska L., Rtęć w środowisku. Identyfikacja zagrożeń dla życia człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, str. 83-90.
 18. Kobos J., 2015, Poland [w:] Annex 3: ToR a: Deliver National Reports on harmful algal events and bloom dynamics for the years 2014, 2015, 2016. Interim Report of the ICES – IOC Working Group on Harmful Algal Bloom Dynamics (WGHABD), 13–18 April 2015, Lisbon, Portugal. ICES CM 2015/SSGEPD:17. 77 pp. http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/SSGEPD/2015/01%20WGHABD%20-%20Report%20of%20the%20ICES%20-%20IOC%20Working%20Group%20on%20Harmful%20Algal%20Bloom%20Dynamics.pdf
 19. Mazur-Marzec H., Błaszczyk A., Felczykowska A., Hohlfeld N., Kobos J., Toruńska-Sitarz A., Prabha D., Montalvão S., D’Souza L., Tammela P., Mikosik A., Bloch S., Nejman-Faleńczyk B., Węgrzyn G., 2015Baltic cyanobacteria – a source of biologically active compounds. Eur. J. Phycol. 50:3, 343-360; DOI: 10.1080/09670262.2015.1062563 https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2015.09.030
 20. Normant M., Bielecka L., Dmochowska B., Dumnicka E., Dziubińska A., Jakubowska M., Kobos J., Łądkowska H., Marszewska L., Zgrundo A., 2015, Port of Gdynia (Poland) [in:] HELCOM 2015. BALSAM PROJECT – WORK PACKAGE 4: Testing Monitoring Methods for Non-Indigenous Species in Ports; Baltic Marine Environment Protection Commission, 31-48. http://www.helcom.fi/Lists/Publications/Testing%20monitoring%20methods%20for%20NIS%20in%20Baltic%20ports.pdf
 21. Mazur-Marzec H., Kobos J., 2014, Occurrence of saxitoxin producing Alexandrium sp. in Puck Bay (Southern Baltic Sea); Poland national report 2012. Report of the Working Group on Harmful Algae Bloom Dynamics (WGHABD) ICES-IOC WGHABD REPORT 2013, p. 9; 18-19.
 22. Felczykowska A., Dydecka A., Bohdanowicz M., Gąsior T., Soboň M., Kobos J. Bloch S., Nejman-Faleńczyk B., Węgrzyn G., 2014, The use of fosmid metagenomic libraries in preliminary screening for various biological activities. Microbial Cell Factories, 13: 105-112. https://microbialcellfactories.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12934-014-0105-4
 23. Grabowska M., Kobos J., Toruńska-Sitarz A., Mazur-Marzec H., 2014, Non-ribosomal peptides produced by Planktothrix agardhii from Siemianówka Dam Reservoir SDR (north-east Poland). Arch Microbiol. 196:697–707, https://link.springer.com/article/10.1007/s00203-014-1008-9
 24. Włodarska-Kowalczuk M., Bałazy P., Kobos J., Wiktor J., Zajączkowski M., Moskal W., 2014, Large red cyanobacterial mats (Spirulina subsalsa Oersted ex Gomont) in the shallow sublitoral of the Southern Baltic. Oceanologia, 56(3): 661-666  http://iopan.gda.pl/oceanologia/563wloda.pdf
 25. Kobos J., Błaszczyk A., Hohlfeld N., Toruńska-Sitarz A., Krakowiak A., Hebel A., Sutryk K., Grabowska M., Toporowska M., Kokociński M., Messyasz B., Rybak A., Napiórkowska-Krzebietke A., Nawrocka L., Pełechata A., Budzyńska A., Zagajewski P., Mazur-Marzec H., 2013Cyanobacteria and cyanotoxins in Polish freshwater bodies, Oceanol. Hydrobiol. Stud., 42(4): 358-378; https://link.springer.com/article/10.2478/s13545-013-0093-8
 26. Bełdowska M., Jędruch A., Bełdowski J., Szubska M., Kobos J., Mudrak-Cegiołka S., Graca B., Zgrundo A., Ziółkowska M., Kiełczewska J., Jankowska K., Kotlarska E., Kalinowska A., Lewandowska E., Wąsowska K., Falkowska L., 2013, Rtęć w strefie brzegowej (południowy Bałtyk) [w:] red. Falkowska L., Rtęć w środowisku. Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka, Wyd. Uniwersyetetu Gdańskiego. Str. 97-103. ISBN 978-83-7865-090-4
 27. Mazur-Marzec H., Sutryk K., Kobos J., Hebel A., Hohfeld N., Błaszczyk A., Toruńska A., Kaczkowska M.J., Łysiak-Pastuszak E., Kraśniewski W., Jasser I., 2013, Occurence of cyanobacteria and cyanotoxin in the Southern Baltic Proper. Filamentous cyanobacteria versus single-celled picocyanobacteria. Hydrobiologia 701:235–252; https://doi.org/10.1007/s10750-012-1278-7
 28. Mankiewicz-Boczek J., Kobos J., Gągała I., Izydorczyk K., Toruńska A., 2012, POLAND: Management and regulation of toxic cyanobacteria. [in:] ed. Chorus I., Current aproaches to Cyanotoxin risk assisment, risk management and regulations in different countries. Umweltbundesamt 63:109-114. http://www.uba.de/uba-info-medien-e/4390.html ISSN 1862-4804
 29. Nawrocka L., Kobos J., Gotkowska-Płachta A., Drzewicki A., Rodziewicz W., 2012, Plants, algae and bacteria in Vistula Lagoon [in:]  ed. Kruk M., Rychter A., Mroz M. „The Vistula Lagoon – Environment and its research in the VISLA project”. Wyd. PWSZ w Elblągu, 53-68; ISBN 978-83-62336-17-3
 30. Nawrocka L., Kobos J., 2011, Walory przyrodnicze rezerwatu Zatoka Elbląska – stan ekologiczny jej wód, Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu, Zeszyt 13, 21-28 ISSN 1895-8117
 31. Sutryk K., Hebel A., Hohlfeld N., Jasser I., Monika J. Kaczkowska, Kobos J., Łysiak-Pastuszak E., Mazur-Marzec H., Cyanobacterial blooms, cyanotoxin production and its bioacumulation in the Southern Baltic Sea, ICES Annual Science Conference, Gdańsk 19-23.09.2011, ICES CM 2011/C:06,
 32. Nawrocka L., Kobos J., 2011, Assessment of the Vistula Lagoon trophy based on selected biotic and abiotic parameters according to Water Framework Directive, Oceanologia, 53(3): 1-14, 2011
 33. Nawrocka L., Kobos J., Gotkowska-Płachta A., Drzewicki A., Rodziewicz W., 2011, Rośliny, glony i bakterie Zalewu Wiślanego [w:]  red. Kruk M., Rychter A., Mroz M. „Zalew Wiślany – Środowisko Przyrodnicze oraz nowoczesne metody jego badania na przykładzie projektu VISLA”, Wydawnictwo PWSZ w Elblągu, 51-66
 34. Mazur-Marzec H., Błaszczyk A., Błońska M., Cichowska A., Kobos J., Sutryk K., Toruńska A., Pliński M., 2010, Cyanobacterial blooms and cyanotoxin production in the Baltic Sea and the lakes of Pomeranian Province, [in:] edit. Olańczuk-Neyman K., Mazur-Marzec H., Microorganisms in the environment and environmental englineering. From ecology to technology, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 64, 159-170.
 35. Błaszczyk A., Toruńska A., Kobos J., Browarczyk-Matusiak G., Mazur-Marzec H., 2010. Ekologia toksycznych sinic. Kosmos 59 (1-2):173-198. https://kosmos.ptpk.org/index.php/Kosmos/article/view/817
 36. Mazur-Marzec H., Browarczyk-Matusiak G., Forycka K., Kobos J., Pliński M., 2010, Morphological, genetic, chemical and ecophysiological characterisation of two Microcystis aeruginosa isolates from the Vistula Lagoon, southern Baltic, Oceanologia, 52(1), 127-146. http://dx.doi.org/10.5697/oc.52-1.127
 37. Mazur-Marzec H., Spoof L., Kobos J., Pliński M., Meriluoto J., 2008, Cyanobacterial hepatotoxins, microcystins and nodularins, in fresh and brackish waters of Pomeranian Province, northern Poland, Oceanological and Hydrobiological Studies, 37(4): 1-19; https://doi.org/10.2478/v10009-008-0014-0
 38. Pliński M., Mazur-Marzec H., Jóźwiak T., Kobos J., 2007, The potential causes of the blooms of cyanobacteria in the Baltic Sea estuaries, Oceanological and Hydrobiological Studies, 36(1): 125-137; https://doi.org/10.2478/v10009-007-0001-x
 39. Mazur-Marzec H., Krężel A., Kobos J., Pliński M., 2006, Toxic Nodularia spumigena blooms in the coastal waters of the Gulf of Gdańsk: a ten-year survey, Oceanologia 48(2): 255-273; http://www.iopan.gda.pl/oceanologia/482mazur.pdf
 40. Kobos J., Mazur-Marzec H., Dittmer M., Witek B., Pliński M., 2005, Toxic cyanobacterial blooms in the Kociewskie Lasek (Northern Poland), Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. XXXIV, Suplement 3, 77-84;

KONFERENCJE I SYMPOZJA (uczestnictwo – ostatnie 3 lata, 2019-2021)

 1. Kobos J., Krakowiak A., 2021, Zakwity sinic na kąpieliskach – przyczyny powstawania i potencjalne zagrożenie dla zdrowia. REVITALIFE Konferencja naukowa „Metody rewitalizacji wód” Szczecinek 25-26.11.2021 (wystąpienie)
 2. Kobos J., Krakowiak A., Błaszczyk A., Toruńska-Sitarz A., Misiewicz M., Matciak M., 2021Unusual cyanobacterial blooms in the Puck Lagoon in 2020. 39th International Conference of the Polish Phycological Society “Contemporary taxonomy of algae”, Gdynia – Łeba 27-30.09.2021 (poster)
 3. Kobos J., Krakowiak A.,, Matciak M.,, Misiewicz M., 2021, Potential influence of submarine groundwater discharge (SGD) on the development of Alexandrium ostenfeldii in the Bay of Puck. 39th International Conference of the Polish Phycological Society “Contemporary taxonomy of algae”, Gdynia – Łeba 27-30.09.2021 (poster)
 4. Błaszczyk A., Kobos J., Mazur-Marzec H. Letnie zakwity cyjanobakterii w Zatoce Gdańskiej – zagrożenia i nadzieje. 2021, XI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna pt. „Mikroorganizmy wodne – zagrożenia i nadzieje”. 09-11 czerwca 2021 (on-line; wystąpienie)
 5. Kobos J., Toruńska-Sitarz A., Kotlarska E., Łuczkiewicz A., Mazur-Marzec H., 2021, Niezależne kolekcje mikroorganizmów członków Konsorcjum Mikrobiologów Morza. XI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna pt. „Mikroorganizmy wodne – zagrożenia i nadzieje”. 09-11 czerwca 2021 (on-line; wystąpienie)
 6. Kobos J., Błaszczyk A., Mazur-Marzec H., 2021, ICES WGHABD REPORT: POLAND 2020;  ICES-IOC Working Group on Harmful Algal Bloom Dynamics, 20-23.04. 2021 (on-line wystąpienie)
 7. Kobos J., Toruńska-Sitarz A., 2021, The genus Lyngbya/Limnoraphis. Online workshop of the HELCOM Phytoplankton Expert Group (PEG), 20-21.04.2021 (on-line, wystąpienie)
 8. Kobos J., 2021, Bazy danych w monitoringu zakwitów sinic w Morzu Bałtyckim, IV Pomorska Konferencja Open Science – udostępnianie danych badawczych, Politechnika Gdańska, 14-15.04.2021 (on-line, wystąpienie)
 9. Kobos J., Błaszczyk A, Mazur-Marzec H.,2020. HAB events in the Polish zone of the Baltic Sea  2017-2019. ICES-IOC Working Group on Harmful Algal Bloom Dynamics (WGHABD), IO PAN Sopot – IO UG Gdynia 03-06.03.2020 (wystąpienie)
 10. Kobos J. 2019. SMART Blue Regions Projects Conference „The role of regions in fostering blue growth. Berlin, 21-23.01.2019 (uczestnictwo)
 11. Kobos J., Błaszczyk A., Mazur-Marzec H, 2019, Massive bloom of Nodularia spumigena in the Baltic Sea – is it a symptom of climate change? 38th International Conference of Polish Phycological Society “Evolution and biodiversity of algae”. 4-7 June 2019, Kielce-Sandomierz (wystąpienie)
 12. Błaszczyk A., Kobos J., Mazur-Marzec H., 2019, The extreme cyanobacteria bloom in the Gulf of Gdańsk, in 2018. 11th International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC) “Learning from the past to predict the future”. 05-11.05.2019, Kraków (poster)
 13. Kobos J., Błaszczyk A., Mazur-Marzec H., 2019, Extreme cyanobacteria blooms in the Gulf of Gdańsk. Workshop and Training Course of HELCOM Phytoplankton Expert Group (PEG) 08-12.04.2019, Daugavpils (Łotwa) (wystąpienie)

KONFERENCJE I SYMPOZJA (organizacja i prowadzenie)

 1. ICES-IOC Working Group on Harmful Algal Bloom Dynamics (WGHABD), IO PAN Sopot – IO UG Gdynia 03-06.03.2020
 2. 10th International Conference “Use of Algae for Monitoring Rivers and comparable habitats” (UAMRIH) and International Workshop „Use of Algae for Monitoring Aquatic Environments” Gdynia, 10-13.09.2018
 3. 3rd CYANOCOST WG‐MC meeting, “Cyanobacterial blooms and toxins in water resources: Occurrence, impacts and management” Gdańsk, 16‐18.04.2013
 4. Warsztaty Naukowe ”Potencjalnie toksyczne sinice występujące w polskich wodach przybrzeżnych i śródlądowych – oznaczanie, izolacja i hodowla”, Gdynia 24-25.07.2012
 5. V Ogólnopolskie Warsztaty Sinicowe ”Identyfikacja potencjalnie toksycznych sinic występujących w wodach słodkich i słonawych – Oznaczanie cyjanobakterii przy użyciu elektronicznego klucza EKOSin”, Gdynia 30.06.2011
 6. IV Ogólnopolskie Warsztaty Sinicowe na temat: „Toksyczne zakwity sinic w wodach slodkich i słonawych”, Część I ”SEMINARIUM” Gdynia 24.06.2009, część II – ”EKSPERYMENT” Gdynia 29-30.09.2009
 7. Bałtyckie Centrum Badań, Edukacji i Rozwoju BALTDER – organizator szkolenia dla pracowników stacji sanitarnych i uzdatniania wody „Metody analizy toksyn sinicowych w próbkach środowiskowych”; Gdynia, 28.10.2005;
 8. XXIV Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Toksyczne sinice – problem przyszłości”, Krynica Morska 19-22.05.2005;
 9. – organizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Hazardous algae – a problem for modern ecology”, Gdańsk, 18-19.05.2005;
 10. Bałtyckie Centrum Badań, Edukacji i Rozwoju BALTDER – organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zakwity wody – monitoring i kontrola zagrożeń”; Gdynia, 20-22 kwietnia 2004; opracowanie materiałów naukowych „Gatunki sinic najczęściej występujących masowo w polskich wodach przybrzeżnych i śródlądowych”;
 11. Bałtyckie Centrum Badań, Edukacji i Rozwoju BALTDER – organizator seminarium „Toksyczne zakwity glonów”, Gdynia, 05-06 czerwca 2003.

PROJEKTY NAUKOWE I WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI

 • Od 2018 – Współpraca z Officina Baltica Spin-off Uniwersytetu Gdańskiego Sp. z o.o.
 • Od 2017 – Współpraca z Głównym Inspektorem Sanitarnym – przedmiot zlecenia: „Opracowanie na temat przyczyn występowania i zagrożeń wynikających z obecności potencjalnie toksycznych cyjanobakterii (sinic) w wodzie”; konsultacje naukowe
 • Od 2017 – Współpraca z CE2 Centrum Edukacji; wykonanie zlecenia zgodnie z umową dla Głównyego Inspektorateu Ochrony Środowiska nr 29/2015/F z dn. 16 lipca 2015 przedmiot zlecenia: “Międzylaboratoryjne porównanie poboru i oznaczania fitoplanktonu” – przygotowanie i prowadzenie szkolenia oraz przeprowadzenie oceny biegłości pobierania próbek, jakościowego i ilościowego oznaczania fitoplanktonu oraz wykonanie na tej postawie oceny stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych zgodnie z metodykami stosowanymi w Państwowym Monitoringu Środowiska (czerwiec-wrzesień 2017)
 • Od 2016 – współpraca z Edukon Elbląg – wykonywanie szkoleń i analiz jakościowych i ilościowych fitoplanktonu
 • Wykonawca w projektach naukowo-badawczych (analiza jakościowa i ilościowa fitoplanktonu)
  • 2013-2015: European Commission Grant Agreement No. 07.0335/2013/659519/SUB/C2, Baltic Sea Pilot Project: “Testing new concepts for integrated environmental monitoring of the Baltic Sea (BALSAM)”, Coordinator HELCOM
  • 2010-2015: POIG.01.01.02-22-011/09-00 – Projekt SatBałtyk „Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego” Kierownik grupy zadaniowej: prof. UG, dr hab. Adam Krężel
  • 2012-2014: N N306 639640 Tytuł: Wpływ zmian klimatycznych na biodostępność rtęć w południowym Bałtyku, Kierownik: dr Magdalena Bełdowska
  • 2011-2013: N N305 106840 – Endokrynne pochodne fenolu w strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej – projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; kierownik projektu: dr inż. Marta Staniszewska
  • 2009-2012: N N304 162237 – Struktura i funkcjonowanie sieci troficznej w ekosystemie Zatoki Puckiej (Zalew Pucki)  – projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; kierownik projektu: dr Adam Sokołowski
  • 2008-2010: Norvay Grants PNRF – 82 A I – 1/07, System of the environmental and spatial information as the background for the sustainable management of the Vistula Lagoon ecosystem (VISLA); Koordynator: dr hab. Marek Kruk, prof. UWM i PWSZ w Elblągu
 • Wykonawca w projektach (izolacja, hodowla i analiza cyjanobakterii)
  • 2010-2014: 7 PROGRAM RAMOWY – MAREX “Wykorzystanie zasobów morza w pozyskiwaniu związków biologicznie aktywnych: od odkrycia do zrównoważonej produkcji i przemysłowego zastosowania”, KBBE-3-245137, kierownik Prof Heikki Vuorela, University of Helsinki, główni wykonawcy z Katedry Biologii Molekularnej, Wydział Biologii UG: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn i  Zakładu Biologii i Ekologii Morza, Wydziału Oceanografii i Geografii UG: prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec
  • 2006-2007 KBN 0603/P04/2005/29; „Toksyczne gatunki cyjanobakterii w wodach przybrzeżnych i śródlądowych województwa pomorskiego”; (grant promotorski)
  • BW 1320-5-0077-2: Tytuł projektu „Anatoksyna-a u cyjanobakterii występujących w wodach przybrzeżnych i śródlądowych woj. pomorskiego”; kierownik prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec
  • KBN Nr 3 PO4F 006 25; Tytuł projektu „Toksyczne zakwity cyjanobakterii z rodzaju Nodularia w polskiej strefie Morza Bałtyckiego; kierownik prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec
  • 2003-2006: KBN 0386 PO4F 006 25 – Toksyczne zakwity cyjanobakterii z rodzaju Nodularia w polskiej strefie Morza Bałtyckiego; kierownik prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec

W MEDIACH (prasie i telewizji)

%d bloggers like this: