Zielone dachy to rozwiązanie do zmniejszenia opłat za odprowadzanie wód opadowych, które pomaga w przeciwdziałaniu powodzi i suszy oraz ma wiele innych zalet dla poprawy jakości miejskich ekosystemów.

Ustawa Prawo wodne, która weszła w życie z początkiem 2018 r. wprowadziła szereg zmian, a jedną z nich są opłaty za odprowadzanie opadów z uszczelnionych powierzchni miast. Ulgi w tych opłatach można uzyskać poprzez zastosowanie urządzeń do retencjonowania wody. Takim rozwiązaniem mogą być zielone dachy.

Ilość wody retencjonowanej przez zielone dachy zależy od kilku czynników zależnych i niezależnych od nas.

 • Czynniki zależne:
  – rodzaj roślinności
  – nachylenie dachu
  – rodzaj i grubość warstw tworzących zielony dach
 • Czynniki niezależne:
  – czas trwania opadu
  – wielkość opadu (wyrażana w litrach lub milimetrach)
  – wypadkowa dwóch powyższych, czyli intensywność opadu

W zależności od powyższych czynników retencja wody zapewniana przez zielone dachy mieści się w zakresie od 30% opadu do nawet 100%. Przy czym najniższe wartości dotyczą głównie ekstremalnych opadów. Przy opadzie przeciętnym większość wody zatrzymywana jest przez zielony dach, co dobrze obrazuje poniższy wykres.

retencja-opadu
źródło: Mentens i in.; 2006

Retencja wody jest jedną z wodnych zalet zielonych dachów. Kolejną jest opóźnienie odpływu nadmiaru wody, co znacząco zmniejsza ryzyko przeciążenia kanalizacji oraz małych rzek i wystąpienia miejskich podtopień. Więcej możecie przeczytać we wcześniejszym wpisie -> tu. Takie opóźnienie odpływu z dachów powoduje, że do kanalizacji/rzek najpierw trafia woda z ulic i chodników, a dopiero później z zielonych dachów. Maksymalne wartości przepływu z obu typów powierzchni nie nakładają się na siebie – odstęp czasowy zależny jest od wcześniej wymienionych czynników.

retencja-opadu_2
źródło: Czemiel-Berndtsson, 2010

Powyższe dwie zalety zielonych dachów pełnią rolę zabezpieczenia przed miejską powodzią. Ostatnia zaleta to poprawa mikroklimatu w czasie upałów. Zretencjonowana przez zielony dach woda, jest stopniowo oddawana do powietrza w dni bezopadowe zwiększając lokalnie wilgotność powietrza i ograniczając negatywne efekty upałów. Wilgotność na zielonym dachem jest dwukrotnie większa w porównaniu do dachu tradycyjnego, co widać na poniższym wykresie.

wilgotność
źródło: Pluta, 2010

Wymienione powyżej zalety zielonych dachów dotyczą wodnej części środowiska miejskiego, ale zielone dachy jako wielofunkcyjne powierzchnie zielone posiadają też wiele innych zalet o czym napisałem -> tu.

Podobał Ci się mój artykuł?

Jeśli tak, to zarejestruj się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach.
Nie ujawnię nikomu Twojego adresu!

 


Źródła: