Miasta od momentu ich powstania były silnie związane z wodą. Żadna z wielkich cywilizacji starożytności nie rozwinęła by się bez dostępu wody w odpowiedniej ilości i jakości.

W miarę ich rozwoju zmieniały się czynniki społeczne, ekonomiczne i polityczne wpływające na sposoby zarządzania wodą w miastach. Początkowo głównym wyzwaniem było zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną i ochrona zdrowia poprzez stworzenie systemu odprowadzającego ścieki. Z problemami tymi poradzili już sobie starożytni rzymianie poprzez wynalezienie akweduktów i budowę pierwszych systemów kanalizacji (co prawda ścieki odprowadzano głównie kanałami otwartymi, ale to i tak był krok do rozwoju).

W miarę rozwoju miast pojawiały się kolejne wyzwania jak ochrona przeciwpowodziowa, ochrona środowiska i zapewnienie usług ekosystemowych, ograniczoność zasobów naturalnych, zrównoważony rozwój i zmiany klimatu (schemat poniżej). Polskie miasta znajdują się obecnie na etapie tradycyjnej gospodarki opartej na melioracji i kanalizacji. Nasilanie się problemów związanych z zarządzaniem wodą (susze, powodzie i podtopienia, zmiany klimatu) oraz przystąpienie do Unii Europejskiej i rozwój społeczno-gospodarczy spowodowały, że samorządowcy i mieszkańcy zaczęli dostrzegać znaczenie wody (i również obszarów zielonych).

zarzadzanie_woda-w_miescie
Rozwój podejścia w zarządzaniu wodą w miastach (na podstawie [1])

Zarządzanie wodą w mieście musi zatem sprostać wszystkim przedstawionym na schemacie problemom. Dlatego poszukuje i stosuje się rozwiązania wielofunkcyjne, jak oczyszczalnie roślinne (więcej tu) czy zielone dachy (więcej tu).

Podobał Ci się mój artykuł? Możesz wesprzeć moją działalność darowizną i zostając moim Patronem lub Mecenasem
tutaj więcej informacji

Możesz też zarejestrować się poprzez poniższy formularz, aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach. Nie ujawnię nikomu Twojego adresu!