Konsultacje projektu przeciwdziałania skutkom suszy ruszyły 15 sierpnia 2019 r.  i trwać będą do 15 lutego 2020 r. Cały projekt dostępny jest na stronie stopsuszy.pl . Dziś przyjrzymy się wspólnie katalogowi działań – jak dla mnie najważniejszej części projektu, bo realizacja działań w nim wymienionych powinna w przyszłości ograniczyć skutki suszy.

Zgodnie z art. 184 ustawy Prawo wodne:

2. Plan przeciwdziałania skutkom suszy zawiera:
1) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
2) propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
3) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz
zmian naturalnej i sztucznej retencji;
4) katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Na stronie konsultacjesusza.pl znajdziecie dużo informacji na temat projektu. Jedną z nich jest intuicyjny katalog 25 działań. Możecie w nim znaleźć szczegóły dotyczące poszczególnych działań. W opcjach filtrowania można wybrać priorytet działań, ich zasięg oraz rodzaj działania (kategorie nadane przez autorów opracowania zgodnie z metodyką). Przeliczyłem te zadania i zebrałem informacje tych trzech filtrów na poniższych grafikach. W niektórych suma jest większa od 25, bo część działań znajduje się w kilku kategoriach.

katalog1katalog2

 

Przed dalszą częścią warto jeszcze przypomnieć art. 185 Prawa wodnego:

1. Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy przygotowują Wody Polskie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej oraz wojewodami, uwzględniając podział kraju na obszary dorzeczy.

Tak jak wcześniej wspomniałem działań jest 25. Na podstawie ich opisów podzieliłem je na obszary których dotyczą. I tak 7 dotyczy rolnictwa, 6 wszystkich użytkowników wód (może nawet powinno tu być społeczeństwa), 5 związanych jest ze zbiornikami wodnymi, 3 dotyczą jednostek, które są właścicielami ujęcia wód powierzchniowych lub podziemnych i po 1 dotyczy obszarów miejskich, rzek, wody pitnej i lasów. To jest mój subiektywny podział, który przedstawiłem na poniższej grafice.

katalog3

I przechodzimy do sedna sprawy, czyli kto będzie opracowywał programy, akty prawne, dokumenty i inne niezbędne do wdrożenia działań. Suma jest większa od 25, bo za opracowanie niektórych działań odpowiedzialne będą dwie lub więcej instytucji. Z poniższego wykresu widać, że najwięcej pracy w opracowaniu działań będą miały Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz PGW Wody Polskie – po 9 działań. Pierwszą trójkę zamyka Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 7 działań. Pozostałe instytucja i liczba działań do opracowania na wykresie.

katalog4

Po opracowaniu odpowiednich dokumentów i wytycznych przyjdzie czas na wdrożenie działań w życie. Podobnie jak przy ich opracowaniu suma jest większa od 25, bo część działań będzie wdrażana przez kilka instytucji. Najwięcej działań do wdrożenia przypada PGW Wody Polskie – 9 działań. Na drugim miejscu jednostki samorządu terytorialnego – 6 działań, a na trzecim użytkownicy wód – 5 działań. Pozostali na poniższym wykresie.

katalog5

Podobał Ci się mój artykuł? Możesz wesprzeć moją działalność darowizną i zostając moim Patronem lub Mecenasem
tutaj więcej informacji

Możesz też zarejestrować się poprzez poniższy formularz, aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach. Nie ujawnię nikomu Twojego adresu!