Strona o najcenniejszym zasobie naszej planety.

Eutrofizacja i zakwity sinic

Cykl poświęcony zakwitom sinic. Zjawisko dostrzegamy wszyscy, ale wysyp medialnych doniesień w 2018 roku oraz pojawiające się pod nimi komentarze pokazały, że w społeczeństwu brak jest wiedzy o przyczynach i skutkach tego zjawiska oraz o sposobach radzenia sobie z nim.

  1. Rola oczyszczalni ścieków
  2. Wpływ rolnictwa
  3. Co wiemy o sinicach
  4. Ochrona zbiorników przed zakwitami – rozwiązania miejskie na przykładzie Arturówka w Łodzi
  5. Bariery azotowe – ochrona wód w obszarach rolniczych. – o rozwiązaniach ograniczających zanieczyszczenie azotem
%d bloggers like this: