W 2009 roku polscy naukowcy podkreślili w czasopiśmie Nature, że współcześnie musimy sprostać trzem wyzwaniom związanym z zasobami wody:

  • za dużo
  • za mało
  • zbyt zanieczyszczone

W związku z powyższym musimy wszyscy wspólnie działać, aby sprostać tym wyzwaniom. W skali lokalnej i regionalnej duży wpływ na zasoby wodne mają działania i decyzje podejmowane przez polityków wybieranych w wyborach samorządowych.

Jako, że woda jest dobrem wspólnym, a środowisko wodne jest apolitycznie wraz z fundacją Ambitna Polska rozpoczynamy przed zbliżającymi się wyborami akcję PAKT DLA WODY. Celem akcji jest uświadomienie kandydatów startujących w wyborach samorządowych o ich wpływie na rozwiązanie powyższych problemu. A następnie weryfikacja, czy w swoich późniejszych działaniach postępują zgodnie z założeniami PAKTU.

Każdy kandydat/ka popierający założenia Paktu, podpisuje go i:

  • informuje o tym fakcie tutaj lub przez fanpage, może też przesłać zdjęcie na adres swiatwody.kontakt@gmail.com. Zapewniam powiadomienie o tym fakcie na fanpagu.

  • może opublikować zdjęcie z podpisanym Paktem w mediach społecznościowych z dopiskiem #PaktDlaWody

Jeśli chcecie przyłączyć się do akcji to PAKT DLA WODY możecie pobrać tu -> , a treścią PAKTu możecie zapoznać się poniżej. Wystarczy go wydrukować i spotkać się z kandydatem startującym w wyborach samorządowych. Zdjęcie z podpisanym PAKTem wstawiajcie na portalach społecznościowych z #PAKTDLAWODY i przesyłajcie na maila informacje, żebym mógł stworzyć listę kandydatów, która podpisała PAKT.

Akcja PAKT DLA WODY będzie wspierana przez cykl wpisów rozwijających i poszerzających zagadnienia w nim zawarte. Pierwszy już w najbliższą niedzielę.


PAKT DLA WODY

Zawarty pomiędzy think-tankiem Ambitna Polska oraz kandydatem/ką w wyborach samorządowych 2018.

§1
Woda jest zasobem strategicznym – bez którego człowiek nie jest wstanie żyć, dlatego celem strategicznym powinna być dbałość o odpowiednią ilość i jakość zasobów wody.

§2
Woda to dobro wspólne – dlatego jako przedstawiciel społeczeństwa będę uwzględniać potrzeby wszystkich jej użytkowników – społeczeństwa, gospodarki oraz środowiska.

§3
Woda nie zna granic – we wszelki działaniach wpływających na zasoby wody będę współpracować z jednostkami obszarów sąsiadujących oraz znajdujących się w górnej i dolnej części zlewni danej rzeki.

§4
Woda czasu nie liczy – zrównoważone zarządzanie zasobami wody to nie tylko współczesne potrzeby społeczeństwa, ale także potrzeby przyszłych pokoleń, dlatego należy pamiętać, że efekty wszelkich działaniach wpływających na zasoby wody będą odczuwane przede wszystkim w przyszłości.

§5
Woda nie zna przepisów prawnych – w czasach dynamicznego rozwoju nowych technologii i wiedzy, przepisy prawne nie nadążają za rzeczywistością, dlatego wykładnią w działaniach wpływających na zasoby wody będą dla mnie nie tylko obowiązujące przepisy prawne, ale także najnowsze doniesienia świata nauki.

§6
Mając na uwadze powyższe aspekty zarządzania zasobami wody z należytą starannością będę wykonywać swoje obowiązki, wspierając jednocześnie działa i inicjatywy społeczeństwa zmierzające do realizacji powyższych aspektów.

§7
Mając na uwadze powyższe Kandydat/tka  podpisuje Pakt dla Wody jako umowę społeczną o charakterze otwartym i przyjmuje go do realizacji z dniem podpisania.


PAKT

Podobał Ci się mój artykuł?

Jeśli tak, to zarejestruj się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach.
Nie ujawnię nikomu Twojego adresu!