Strona o najcenniejszym zasobie naszej planety.

Sól drogowa

Szkodliwość soli drogowej rozpatrujemy przede wszystkim w kontekście korozji samochodów, niszczenia obuwia oraz niszczenia przydrożnej roślinności. Ale jak sól drogowa wpływa na zasoby wodne i organizmy w nich żyjące?

Część odpowiedzi na to pytanie uzyskam realizując projekt z programu SONATINA finansowany przez NCN. O założeniach projektu przeczytacie -> tutaj

Wpisy dotyczące soli drogowej:

1. Na tropie – Czy istnieje ekozastępstwo dla soli drogowej

2. Czkawka ekosystemów wodnych po stosowaniu soli drogowej – czyli o efektach stosowania soli obserwowanych w sezonie wegetacyjnym

3. Alternatywy soli drogowej – o substancjach testowanych jako zastępstwo dla soli kamiennej.

Kolejne wpisy wyszczególnione poniżej powstały w trakcie i dzięki realizacji projektu  badawczego nr 2018/28/C/NZ8/00235 pt. “Wpływ zimowego zanieczyszczenia solą drogową na sukces wylęgu zooplanktonu z jaj przetrwalnikowych.” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATINA2.

O założeniach projektu przeczytacie tutaj:

Wpływ zimowego zanieczyszczenia solą drogową na sukces wylęgu zooplanktonu z jaj przetrwalnikowych.

4. Wpływ soli drogowej na środowisko wodne – czyli co wiedzieliśmy na ten temat w 2005 r.

5. Wpływ rosnącego zasolenia wód na rozwój toksycznych zakwitów sinic. – czyli co łączy zimową sól drogową z zakazem kąpieli w sezonie letnim

6. Wpływ eutrofizacji i rosnącego zasolenia na ekosystem wodny – kolejny dowód zależności pomiędzy solą drogową a zwiększonym rozwojem fitoplanktonu, w tym sinic

%d bloggers like this: